نوشته‌ها

ارتعاش همه چیز است

ارتعاش همه چیز است

/
ارتعاش همه چیز است !! شما بعنوان یک موجود ارتعاشی در حال تجرب…
تغییر و انتخاب

تغییر و انتخاب

تغییر و انتخاب تغییر هر لحظه در حال رخ دادن هست. چه تو ب…
بهترین عشق

بهترین عشق

بهترین عشق - توی زندگی به دنبال عشق باشید. عشق به خوشگلی و خوش…