نوشته‌ها

جذب سلامتی با قانون جذب

جذب سلامتی با قانون جذب

/
  جذب سلامتی با قانون جذب تمام سلولها و اندامهای ما، ت…
ابر ماه

ابر ماه

/
ابر ماه - امشب پدیده ماه گرفتگی و سوپرمون یا ابر ماه رو در حال تجربه کردن…
خداوند بیدار است

خداوند بیدار است

/
خداوند بیدار است - زمانی که ما خوابیم خداوند بیدار هست... ما از ا…
قانون تمرکز و زلزله

قانون تمرکز و زلزله

/
قانون تمرکز و زلزله - چند ماه پیش یادتونه که هی داشت بچه دزدی اتفاق میافت…