نوشته‌ها

شروع کن به حرکت

شروع کن به حرکت

/
شروع کن به حرکت - دوست خوبم میدونم که شاید اوضاع خوبی نداری.…
جسارت داشته باش

جسارت داشته باش

جسارت داشته باش جسارت داشته باش امروز یک انتخاب هست.آگاها…
انگیزشی صبح بخیر

انگیزشی صبح بخیر

انگیزشی صبح بخیر انگیزشی صبح بخیر وقتی که حال خوبی نداری جسار…