انتخاب اتفاقات زندگی

انتخاب اتفاقات زندگی

5 1 رای
رأی دهی به مقاله

انتخاب اتفاقات زندگی نوع طراحی جهان هستی به شکلی هست که خلق شدن دنیای بیرون از دنیای درون ما نشات می گیرد 
بیرون ما وجود ندارد مگر آنکه در درون آنرا خواسته یا ناخواسته / آگاهانه یا نا آگاهانه خلق کرده باشیم.در این ساختار زیبای جهان خلقت، هر کسی مرکز دنیای خودش هست. تو ، من  را می بینی، از من چیزهایی می آموزی، برایت نکاتی یادآوری می کنم، چون خودت این را در دنیای درونت ساختی… 
در درونت نیاز به تحول و عطشی برای رشد ایجاد کردی که در دنیای بیرونی با مطالب من آشنا شدی. پس من را تو ساختی در دنیای خودت!!

تو را نیز من ساختم در دنیای خودم!! این راز آفرینش از درون ماست! درک و کشف این راز می تواند تحولی شگرف در تار و پود دنیایمان ایجاد کند. وقتی تو هستی که دنیای بیرونت را خلق می کنی، پس چرا زیبا خلق نکنی؟؟ 

انتخاب اتفاقات زندگی

انتخاب اتفاقات زندگی

وقتی شکست عشقی و مالی و ناراحتی هایی می بینی، از دنیای بیرون گلایه نکن دوست من، به درونت بنگر…
اندیشه کن که چگونه این موارد منفی را در درونت ساختی.وفتی آگاه شدی به این چرخه ی خلقت از درون به بیرون، رویدادهای منفی بیرونی شروع به محو شدن می کند.

پس نگاه از دنیای واقعیت های بیرونی رو حذف کن و به واقعیت های درونی خودت نگاه کن و درونت را چنان زیبا بساز که بهشت در زندگیت متجلی شود. 
این سهم توست که در بهشت زندگی کنی. این سهم توست که رفاه و خوشبختی را تجربه کنی. سهمت را از دنیا بگیر دوست من

میلاد پاکار/ مدرس علوم ذهنی و کیهانی

مشارکت در مورد این متن در پیج اینستاگرام👇

https://www.instagram.com/p/BjDELUglA5i/

.

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات