دنیای ذهن

1.5 2 votes
Article Rating

دنیای ذهن – دنیای شما درون ذهن شما شکل می گیرد، و این قدرت ذهن شماست که دنیای درونی را در دنیای فیزیکی نمایان می کند.
در واقع دنیای فیزیکی پرده ای برای نمایش دنیای درونی شماست. تمام جزئیات زندگی شما درون ذهن شما طراحی شده و توسط ارتعاشاتی به جهان هستی ارسال می شود.

و این ارتعاشات ذهنی را در قالب رویدادها و تجارب زندگی خودتان درک و تجربه خواهید کرد.

دنیای ذهن

دنیای ذهن

انسان تنها مخلوقیست که توان دستکاری و تغییر فرایندهای ذهنی خودش را دارد.
انسان می تواند دنیای فیزیکی را در ذهن خودش تغییر دهد و شاهد شگفتی در زندگی خودش باشد.

ذهن تو طراح سرنوشت توست.
آیا این قدرت خدایی کردن خودت را درک کرده ای؟
آیا این راز بزرگ عالم را شناخته ای؟
از امروز دست به کار شو و دنیای خودت
را در ذهن خودت طراحی کن.
مطمئن باش جهان فیزیکی دقیقا
منطبق بر دنیای درونی تو هماهنگ خواهد شد.

✅ این راز بزرگ عالم هست.

میلاد پاکار🌹🙏 – مدرس و محقق علوم ذهنی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments