قانون انتظارات

قانون انتظارات

قانون انتظارات

قانون انتظاراتشما در انتظار هر چیزی باشید قطعا آن را تجریه خواهید کرد

کل مکانیسم درونی شما تابع انتظارات شما از خودتون هست.شما هر انتظاری از خودتون داشته باشید دقیقا کل ارتعاشات و تحرکات درونی شما هماهنگ میشه با انتظار شما از خودتون.
🔴شما از خودتون چه انتظاری دارین؟
انتظار موفقیت؟ ثروتمندی؟ خوشبخت بودن؟
یا انتظار شکست خوردن؟ یا انتظار به بن بست رسیدن؟

دقیقا خودتون رو آنالیز کنین که چه انتظاراتی از خودتون دارینو در انتظار چه چیزی هستین در جهان هستی؟

🔵 جهان هستی دقیقا چیزی رو به شما خواهد داد که در انتظارش هستینولی یادتون باشه این انتظار باید از نوع اشتیاق باشه و با باورهای شماهمراستا و هم جهت باشه در این صورت کل نظارم هستی دست به دست هم میدن تا انتظارات درونی شما رو بطرف شما جذب کنن.

✅ هر انتظار شما دارای یک بار ارتعاشی قد

قانون انتظارات

قانون انتظارات

رتمندی هست که یک نوع درخواست محسوب میشه از جهان هستی. پس روی درخواست های درونی و ناخوداگاه خودتون کار کنین.
جهان هستی تابعی از ارتعاشات و جنبش های درونی شماست.

من انتظارم از همه ی شما خوشبختی و ثروت بی نهایت هست
انتظار شما از خودتون و جهان هستی چیه؟؟

ارادتمند شما.میلاد پاکار🌹❤️

 

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن