ارتعاش همه چیز است

ارتعاش همه چیز است

/
ارتعاش همه چیز است !! شما بعنوان یک موجود ارتعاشی در حال تجرب…
انتخاب اتفاقات زندگی

انتخاب اتفاقات زندگی

/
انتخاب اتفاقات زندگی نوع طراحی جهان هستی به شکلی هست که خلق شدن د…
قدرت خلق کردن

قدرت خلق کردن

/
قدرت خلق کردن - همه ی شما بارها شنیده اند که دنیای بیرونتان در دن…
تغییر و انتخاب

تغییر و انتخاب

/
تغییر و انتخاب تغییر هر لحظه در حال رخ دادن هست. چه تو ب…
ارتعاش مغناطیسی

ارتعاش مغناطیسی

/
ارتعاش مغناطیسی - تمام سلول ها و مولکول های تو هر لحظه در حال ارتعاش و …
هدف شما زنده هست

هدف شما زنده هست

/
هدف شما زنده هست هدفهای اصلی زندگی شما؛ قبل از خلقت شما ، مال …
خودت رو کشف کن

خودت رو کشف کن

/
خودت رو کشف کن  خداوند تو رو اشرف مخلوقات خلق کرد اما تو ت…
ابر ماه

ابر ماه

/
ابر ماه - امشب پدیده ماه گرفتگی و سوپرمون یا ابر ماه رو در حال تجربه کردن…
چی بلدی؟

چی بلدی؟

/
چی بلدی؟ اگه چیزهای زیادی رو میدونی ولی ازشون استفاده نکردی و هن…
بدترین طلسم دنیا

بدترین طلسم دنیا

/
بدترین طلسم دنیا ، اسیر شدن در افکار خودت هست. تا زمانی که از با…
تو قهرمانی

تو قهرمانی

/
تو قهرمانی - هر لحظه برای تو هدیه ایست از سمت خدا که بتونی رشد کنی …
بذر افکار مثبت

بذر افکار مثبت

/
بذر افکار مثبت - زمانی که یک اندیشه ای در ذهنت می کاری؛ مثل یک…
زلزله، مرگ، جذب

زلزله، مرگ، جذب

/
زلزله، مرگ، جذب - اگر قرار باشد سفر من در این زندگی زمینی به پ…
خداوند بیدار است

خداوند بیدار است

/
خداوند بیدار است - زمانی که ما خوابیم خداوند بیدار هست... ما از ا…
قانون تمرکز و زلزله

قانون تمرکز و زلزله

/
قانون تمرکز و زلزله - چند ماه پیش یادتونه که هی داشت بچه دزدی اتفاق میافت…
انسان موجودی جالب

انسان موجودی جالب

/
انسان موجودی جالب - چقدر خنده دار است که نیم ساعت کار کردن روی خود…
خود شناسی در قانون جذب

خود شناسی در قانون جذب

/
خود شناسی در قانون جذب 🔶 چه فایده ای داره که خونه آنچنانی داش…
خوشحالی درونی

خوشحالی درونی

/
خوشحالی درونی - اکثر مردم از درون ناراحت هستن. احساس بدی دارن! و فکر می…
جام جهانی و قانون جذب

جام جهانی و قانون جذب

/
جام جهانی و قانون جذب - اتفاق جالب در قرعه کشی جام جهانی افت…
قانون ارتعاش

قانون ارتعاش

/
قانون ارتعاش - یکی از نشانه های اینکه بدونیم در چه ارتعاشی قرار دا…
عشق بازی با خدا

عشق بازی با خدا

/
عشق بازی با خدا - همه ما هر روز مشغول کارهای مختلف در زندگی هستی…
بهترین عشق

بهترین عشق

/
بهترین عشق - توی زندگی به دنبال عشق باشید. عشق به خوشگلی و خوش…

زلزله و قانون جذب

/
زلزله و قانون جذب - اکثر مردم در حال پیگیری شدید اخبار و آمار ز…
نبض رویاها

نبض رویاها

/
نبض رویا ها - و روزی فرا می رسد که نبض آخر جانت را می شنوی و آن ه…

خودتان باشید

/
خودتان باشید -اگر خودتان نیستید پس آزاد نیستید... ⛔️ شما نبای…
هوشمندی جهان

هوشمندی جهان

/
هوشمندی جهان - پس زمینه جهان خلقت شعور و هوشمندیست تک تک رویدادهای …
دنیای ذهن

دنیای ذهن

/
دنیای ذهن - دنیای شما درون ذهن شما شکل می گیرد، و این قدرت ذ…
حس خوب

حس خوب

/
حس خوب ی که الان داری تجربیات فردای تو رو می سازه. وقتی به روی…
امام علی و قدرت ذهن

امام علی و قدرت ذهن

/
امام علی و قدرت ذهن - ای انسان آیا فکر می کنی موجود کوچک و بی ارزش…
شروع کن به حرکت

شروع کن به حرکت

/
شروع کن به حرکت - دوست خوبم میدونم که شاید اوضاع خوبی نداری.…