/

تجارب بیگ بنگ پیشرفته دوره ۳ – مدرس میلاد پاکار

/
بیگ بنگ پیشرفته دوره 3 - مدرس میلاد پاکار دوستان عزیز  برای ب…
دوره بیگ بنگ میلاد پاکار

بیگ بنگ مقدماتی دوره ۱۱ – مدرس میلاد پاکار

/
بیگ بنگ مقدماتی دوره 11 - مدرس میلاد پاکار دوستان عزیز  برای ب…

تجربیات بیگ‌بنگ پیشرفته دوره ۱

/
نوشتن،معجزه می کند. وقتی تجارب و احساسات خودتان را مکتوب می کنید، به مرور…

تجربیات بیگ بنگ ۹

/
دوستان عزیز  برای بیگ بنگ  دوره نهم   هر شب، حتما باید نتایج و تجربیات خود…

تجربیات شب قدر ارتعاشی

/
تجربیات و دریافت ها و احساسات خودتون رو حتما در قسمت نظرات مکتوب ک…