میلاد پاکار – رزومه – بیوگرافی – عکس  

میلاد پاکار کیست؟

نمایی کلی از بیوگرافی میلاد پاکار

من در دوران ابتدایی، در کنار درس خواندن، دست فروشی می کردم. وقتی که مدرسه ها تعطیل می شود بساطی کنار خیابان راه میانداختم و کیک و پفک و نوشابه و لواشک و یخمک و لپ لپ و … میفروختم!!! کمی که بزرگتر شدم در مغازه ی پوشاکی که داشتیم فروشندگی می کردم.
1سالی مشغول نتورک مارکتینگ شدم. چند مدت هم بازاریابی اینترنی کار می کردم.
چند سال بعد خدمات کامپیوتری راه انداختم! و در دوران دانشجویی به بازاریابی حضوری پرداختم! و بعد در کار نصب دوربین مدار بسته و دزدگیر مشغول شدم! و در نهایت رسیدم به اینجا که اکنون در سال 97 در سن 25 سالگی هستم.

در هیچ کدام از این کارها من پیشرفت خاص و پول خاصی بدست نیاوردم!!!

کمی داستان را باز می کنم

از دوران بچگی علاقه شدیدی به مسائل ماورایی و…

میلاد پاکار

میلاد پاکار

/
میلاد پاکار - رزومه میلاد پاکار - بیوگرافی میلاد پاکار - عکس میلاد پاکار م…