به تست عزت نفس خوش‌آمدید

۱- بیشتر وقت خود در زمان بیداری را غرق در خیالبافی هستم.

۲- از خودم خیلی مطمئن هستم.

۳- اغلب آرزو می‌کنم که کاش فرد دیگری بودم.

۴- دوست داشتنی هستم و به سادگی می‌توان من را دوست داشت.

۵- با خانواده‌ام لحظات خوش زیادی دارم.

۶- هیچ وقت درباره هیچ چیز نگران نمی‌شوم.

۷- صحبت کردن در مقابل یک گروه برایم خیلی سخت است.

۸- آرزو می‌کنم کاش جوان‌تر بودم.

۹- چیزهای زیادی در مورد من وجود دارد که اگر می‌توانستم آن‌ها را تغییر می‌دادم.

۱۰- بدون مشکل زیاد، می‌توانم تصمیم گیری کنم.

۱۱- بودن با من برای دیگران، لحظات خوشی می‌سازد.

۱۲- در خانه زود ناراحت و غمگین می‌شوم.

۱۳- همیشه کار درست را انجام می‌دهم.

۱۴- به کاری که دارم احساس افتخار میکنم

۱۵- همیشه باید کسی به من بگوید که چه کار کنم.

۱۶- خیلی طول می‌کشد تا به یک چیز جدید عادت کنم.

۱۷- اغلب به خاطر کارهایی که انجام داده‌ام، احساس تاسف می‌کنم.

۱۸- میان هم سن و سال‌های خودم مشهور هستم.

۱۹- خانواده‌ام اغلب به احساسات من توجه می‌کنند.

۲۰- هیچ وقت شاد نیستم.

۲۱- کارها را به بهترین شکلی که بتوانم انجام می‌دهم.

۲۲- به سادگی تسلیم می‌شوم.

۲۳- اغلب می‌توانم از خودم مراقبت کنم.

۲۴- نسبتا شاد هستم.

۲۵- ترجیح می‌دهم که با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم

۲۶- خانواده‌ام از من انتظارات زیادی دارد.

۲۷- من تمام کسانی را که می‌شناسم، دوست دارم.

۲۸- وقتی در یک گروه هستم، از اینکه صدایم می‌کنند لذت می برم.

۲۹- خودم را می‌فهمم و درک می‌کنم.

۳۰- برایم دشوار هست که خودم باشم

۳۱- همه چیز در زندگی من گره خورده و قاطی شده است.

۳۲- انسان‌ها معمولا از ایده و عقیده من پیروی می‌کنند و آن را می‌پذیرند.

۳۳- هیچ کس در خانه به من چندان توجه نمی‌کند.

۳۴- هرگز خودم را سرزنش نمیکنم

۳۵- در محیط کار، آن طور که دوست دارم خوب کار نمی‌کنم.

۳۶- می‌توانم تصمیم بگیرم و به انتخابم پای بند بمانم.

۳۷- (واقعا دوست ندارم دختر باشم )برای دختران( واقعا دوست ندارم پسر باشم )برای پسران

۳۸- من خودم را دست کم می‌گیرم.

۳۹- دوست ندارم با دیگران باشم.

۴۰- زمان‌های زیادی هستند که دوست دارم خانه را ترک کنم.

۴۱- به هیچ وجه کم رو و خجالتی نیستم.

۴۲- اغلب ناراحت و دلگیر هستم.

۴۳- اغلب از چیزی که هستم احساس شرمساری می‌کنم.

۴۴- از نظر زیبایی، پایین‌تر از سطح عموم انسان‌ها هستم.

۴۵- اگر حرفی برای گفتن داشته باشم، اغلب آن را می‌گویم.

۴۶- دیگران اغلب مرا به خاطر ایرادهایم مورد طعن و سرزنش قرار می‌دهند.

۴۷- خانواده ام مرا درک می‌کنند.

۴۸- همیشه حقیقت را میگویم

۴۹- مدیر یا سرپرستم معمولا این حس را در من القا می‌کند که به قدر کافی خوب نیستم.

۵۰- اکثر به انچه برایم اتفاق می‌افتد بی تفاوت هستم

۵۱- من نمونه یک فرد شکست خورده هستم.

۵۲- وقتی سرزنشم می‌کنند، به راحتی دلگیر و ناراحت می‌شوم.

۵۳- اکثر مردم بیشتر از من‌محبوب هستند.

۵۴- اغلب احساس می‌کنم که خانواده‌ام من را تحت فشار قرار می‌دهند.

۵۵- همیشه می‌دانم که به مردم چه بگویم.

۵۶- اغلب دلسرد و بی‌انگیزه می‌شوم.

۵۷- معمولا چیزی مرا آزار نمی‌دهد.

۵۸- من قابل اتکا نیستم.