نوشته‌ها

بهترین روز زندگی

بهترین روز زندگی

/
بهترین روز زندگی هر روز صفحه ای از دفتر زندگیت در حال ورق خور…
تعهد به اهداف

تعهد به اهداف

/
تعهد به اهداف تعهد به اهداف -دوست من این رو بدون که فرق بین…
انگیزشی شروع روز

انگیزشی شروع روز

/
انگیزشی شروع روز انگیزشی شروع روزامروز یک انتخاب هست.آگاهانه باید انتخا…