نوشته‌ها

انتخاب اتفاقات زندگی

انتخاب اتفاقات زندگی

/
انتخاب اتفاقات زندگی نوع طراحی جهان هستی به شکلی هست که خلق شدن د…
اگاهانه زندگی کن

اگاهانه زندگی کن

/
اگاهانه زندگی کن وقتی به تکرار به هدفتان می اندیشید و آن را …
انگیزشی شروع روز

انگیزشی شروع روز

/
انگیزشی شروع روز انگیزشی شروع روزامروز یک انتخاب هست.آگاهانه باید انتخا…