نوشته‌ها

تغییر زندگی با تغییر ارتعاش

تغییر زندگی با تغییر ارتعاش

/
بارها در زندگی تصمیم به تغییر گرفتیم ولی بعد از چند روز دوباره به …

خلوت شب

/
خلوت شب - دوست من شب موقع خواب کمی با خودت خلوت کن ببین امروز -…