نوشته‌ها

تو قهرمانی

تو قهرمانی

/
تو قهرمانی - هر لحظه برای تو هدیه ایست از سمت خدا که بتونی رشد کنی …
شگفت انگیز بودن

شگفت انگیز بودن

/
شگفت انگیز بودن - من به این دنیا نیومدم که معمولی باشم- من اینجا هستم…
اگاهانه زندگی کن

اگاهانه زندگی کن

/
اگاهانه زندگی کن وقتی به تکرار به هدفتان می اندیشید و آن را …
راز ارتعاش کیهانی

راز ارتعاش کیهانی

/
راز ارتعاش کیهانی راز ارتعاش کیهانی تکان دهنده ترین مقاله ی میلاد…