نوشته‌ها

شگفت انگیز بودن

شگفت انگیز بودن

/
شگفت انگیز بودن - من به این دنیا نیومدم که معمولی باشم- من اینجا هستم…