نوشته‌ها

چی بلدی؟

چی بلدی؟

/
چی بلدی؟ اگه چیزهای زیادی رو میدونی ولی ازشون استفاده نکردی و هن…