نوشته‌ها

قانون تمرکز و زلزله

قانون تمرکز و زلزله

/
قانون تمرکز و زلزله - چند ماه پیش یادتونه که هی داشت بچه دزدی اتفاق میافت…