نوشته‌ها

خودت رو کشف کن

خودت رو کشف کن

/
خودت رو کشف کن  خداوند تو رو اشرف مخلوقات خلق کرد اما تو ت…
تو قهرمانی

تو قهرمانی

/
تو قهرمانی - هر لحظه برای تو هدیه ایست از سمت خدا که بتونی رشد کنی …
شگفت انگیز بودن

شگفت انگیز بودن

/
شگفت انگیز بودن - من به این دنیا نیومدم که معمولی باشم- من اینجا هستم…