نوشته‌ها

قانون ارتعاش

قانون ارتعاش

/
قانون ارتعاش - یکی از نشانه های اینکه بدونیم در چه ارتعاشی قرار دا…
شگفت انگیز بودن

شگفت انگیز بودن

/
شگفت انگیز بودن - من به این دنیا نیومدم که معمولی باشم- من اینجا هستم…
خودسازی

خود سازی l بزرگان زاده نمی شوند،ساخته می شوند

/
خود سازی خود سازیبزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند دوست …