نوشته‌ها

تغییر زندگی با تغییر ارتعاش

/
تغییر زندگی با تغییر ارتعاش بارها در زندگی تصمیم به تغییر گرف…

تفکر خلاق یا تفکر محدود کننده

/
تفکر خلاق یا تفکر محدود کننده در انتهای مقاله، فایل صوتی ر…
اگاهانه زندگی کن

اگاهانه زندگی کن

/
اگاهانه زندگی کن وقتی به تکرار به هدفتان می اندیشید و آن را …

جذب ثروت 5

/
جذب ثروت 5 جذب ثروت 5 بنام خالق ثروت و فراوانی تا اینجای کا…

قانون جذب عشق 4

/
قانون جذب عشق 4 خب در قسمت قبلی جذب عشق  گفتیم که باید روی شخصی…